Det antas at ca 30% av et barnekull har et kjeveortopedisk behandlingsbehov. Vanligvis vil allmentannlegen henvise til kjeveortoped når det er behov for en vurdering.

Både barn og voksne kan henvende seg direkte til vår klinikk for en vurdering.

Første skritt i en kjeveortopedisk behandling er konsultasjonen. Her blir pasienten undersøkt av kjeveortopeden, og det blir tatt to røntgenbilder som viser kjevestilling og samtlige tenner. Sammen med kjeveortopeden diskuterer en problemstillingene og kommer frem til et eller flere behandlingsalternativer med kostnadsoverslag. Trygderefusjonsprosent blir som regel avgjort. Oftest blir en enig om et av alternativene.

For å kunne planlegge behandlingen må det også tas avtrykk av tennene samt fotografier. På grunnlag av innsamlet informasjon om tenner og kjever blir det utarbeidet en skriftlig behandlingsplan med kostnadsoverslag.

Egenandelen for behandlingen bli fakturert fortløpende underveis, med spesifikasjon av hvor mye som dekkes av HELFO.


Folketrygden(HELFO)  yter fra 40 til 100% refusjon av offentlig takst avhengig av behandlingsbehov. Privat honorar ligger noe høyere enn offentlig takst. Ved ”klart behandlingsbehov” dekker trygden 40%, og ved ”stort behandlingsbehov” dekkes 75% av offentlig takst. Det er tydelig beskrevet i regelverket hva klart og stort behandlingsbehov er. I tillegg gis det søskenmoderasjon fra og med barn nummer to. Behandlingen må startes senest det året man fyller 20 år for at refusjon skal gis. Man må ha henvisning fra allmenntannlege for å få refusjon.
Skriv ut