Behandling av større kjevestillingsfeil slik som stort overbitt, underbitt eller kryssbitt er det som oftest mest hensiktsmessig å begynne tidlig, gjerne i 7-8 års alderen, med avtakbar eller enklere fastsittende apparatur.         

Tannstillingsfeil, altså de flest bittfeil som ikke skyldes store kjevestillingsfeil, som eksempelvis plassmangel i fronten, behandles helst når alle permanente tenner er frembrutt, gjerne i 12-års alderen, med fast apparatur/streng på tennene.

I noen tilfeller er det best å dele behandlingen opp i to faser: En tidlig behandling og en senere hovedbehandling med streng på tennene.

Enkelte typer store kjevestillingsfeil må behandles med en kombinasjon av streng på tennene og kjevekirurgi, etter at kjeveveksten er avsluttet, fra ca 18 års alder. Vi har et nært samarbeid med Odontologisk Fakultet ved Universietet i Bergen og Haukeland Sykehus.
Skriv ut